PREM

PREM

PREM

Omdat u van ons zorg ontvangt, ontvangt u deze informatie. Wij horen graag van u hoe u de zorg ervaart. Wat vindt u van de zorg en dienstverlening die u ontvangt? Bieden wij wat u nodig heeft en belangrijk vindt?

Hoe worden cliëntenervaringen gemeten?

Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten.
Alle geboortezorgorganisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld.
Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden. Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor u als kraamvrouw en zinvol voor de zorgverlener. We stellen vragen over de ervaringen met de zorg, voor elk van de organisaties waarvan door u zorg is ontvangen: de verloskundigenpraktijk, het ziekenhuis en de
kraamzorgorganisatie. U beantwoordt de vragen op een eenvoudige 10 puntschaal met smileys.
Tot slot vragen we naar verbeterpunten en complimenten. Daarnaast bevat de vragenlijst een aantal achtergrondvragen zoals geslacht, leeftijd, plaats van bevallig etc.

Hoe werkt het meten van de cliëntenervaringen met de PREM geboortezorg?

• De verloskundige (meestal) informeert u over de PREM en dat uw e-mailadres hiervoor wordt gebruikt. U kunt hiertegen bezwaar maken. Dan wordt u niet uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.
• De verloskundige geeft uw emailadres door als u bent bevallen.
• U ontvangt vervolgens automatisch een e-mail met uitleg en een link naar de PREM vragenlijst. Deze mail moet tussen de 2 en 8 weken na de bevalling bij u in de digitale brievenbus binnenkomen.

Wat gebeurd er met de resultaten?

De ingevulde PREM vragenlijsten worden door verschillende partijen gebruikt:
• De organisaties van wie u zorg heeft ontvangen, ontvangen de landelijke uitkomsten en de uitkomsten van hun eigen metingen. Deze data zijn altijd anoniem. Zij kunnen deze uitkomsten gebruiken om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren. Door het invullen van de PREM vragenlijst draagt u bij aan de kwaliteit van de organisatie waar u geboortezorg van hebt gekregen.
• Alle ingevulde PREM vragenlijsten worden op een veilige manier verzameld door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Perined). Zij deelt vervolgens anonieme uitkomsten met verschillende landelijke partijen die de data bijvoorbeeld gebruiken voor het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. Ook deelt het onafhankelijke onderzoeksbureau de anonieme data met de landelijke openbare database. De antwoorden op de open vragen worden niet gedeeld met de landelijke openbare database.

Meer weten? Check: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/prem-geboortezorg/