Prenatale screening

Prenatale screening

Tijdens 1 van de eerste controles  op de praktijk worden de onderzoeken, indien gewenst, uitgebreid met je besproken.

Elke zwangere vraagt zich af of haar baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Maar een klein aantal kinderen, zo’n 4 %, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking.

Wat is prenatale screening

‘Prenataal’ betekent ‘voor de geboorte’. Screening is een onderzoek door middel van een test. Prenatale screening is onderzoek tijdens de zwangerschap om te kijken of het ongeboren kind een aangeboren afwijking heeft of een verhoogde kans daarop. Als uit de test blijkt dat de kans verhoogd is, of er worden bij de echo afwijkingen gezien, kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolgonderzoek wordt prenatale diagnostiek genoemd.

Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening?
Voor prenatale screening bestaan er verschillende testen:

  • De NIPT test
  • Structureel echoscopisch onderzoek ( 13 en 20 weken echo)

Wie komen er in aanmerking voor prenatale screening

Alle zwangere vrouwen kunnen vragen om een prenatale screening. Zo’n screening staat los van je leeftijd, je gezondheid en de vraag of er erfelijke en/of aangeboren aandoeningen in je eigen familie of die van je partner voorkomen.

Informatie

Meer informatie over dit onderwerp is verzamelt op de volgende websites